Takskottning Stockholm

Behöver du hjälp med takskottning? Om ni har haft ett stort snöfall i ditt område och du undrar om ditt tak kan hålla den extra vikten, leta inte efter en stege eller en spade, leta istället efter telefonen. Ring en professionell takskottare i Stockholm för att ta bort is och snö från ditt tak. Det är inte bara det smartaste alternativet utan även det säkraste. Allriv AB utför professionella snöarbeten med licensierade takskottare i Stockholm. Takskottning bör utföras av fackmän!

Vikten av snö

Den kritiska faktorn som avgör stora snölaster på ditt tak är inte djupet på snön utan vikten. Det beror på att blötsnö är betydligt tyngre än lös och fluffig snö. Faktum är att 15cm blöt snö har i stort sätt samma vikt som 95cm lössnö.
Du kan avgöra vilken typ av snö du får helt enkelt genom att känna efter lite lätt med en spade och se om snön är vått eller löst. Väderprognoser bör göra dig uppmärksam på möjligheten att snölaster kan bli överdrivna och vara ett hot mot ditt tak. Är du osäker på om det är dags med takskottning eller ej, så är det bättre att du kontaktar en fackman än att du avvaktar.

Hur vet jag om det är ett problem?

En indikation på att den ackumulerade snölasten blir överdrivet är när dörrar på innerväggar börjar komma åt dörrkarmen. Det signalerar att det finns tillräckligt med tyngd på mittstrukturen i huset för att böja dörrkarmen. Ignorera dörrar på ytterväggar men kontrollera innerdörrar som leder till andra våningens sovrum, garderober och vindsutrymmen i centrum av ditt hem..

Säkerhet och riskförebyggande takskottning

Säkerhet går först när vi utför takskottning samt tar bort istappar. Våra licensierade takskottare har rätt utbildning och vi följer riktlinjerna från ”skotta-säkert”. Om nedfallande istappar eller snö på något sätt orsakar en olycka så är det fastighetsägaren som är ansvarig, vilket gör det otroligt viktigt att takskottning sker regelbundet eller vid behov. Säkerheten inom snöarbetet berör inte bara våra vinterarbetare utan självklart också kunden och eventuella fotgängare som kan befinna sig i farozonen av istappar och snö. Vårt arbete, takskottning Stockholm, är därför riskförebyggande, med ständiga kontroller så kan vi avlägsna snö och istappar i tid.

Allriv AB. Licensierade Takskottare

Anlita oss för att undvika onödiga skador eller stora kostnader som kvarliggande snö kan orsaka. Ring oss för trygghetens skull, det lönar sig i längden. Skydda dina nära och dina ägodelar. Vi arbetar med säker takskottning, snöskottning och plogning i Stockholm.