5 steg till lyckad rivning av byggnad

I årtusenden har mänskligheten både byggt upp och rivit ner! Det har rört sig om både tempel och slott, men också om kojor och stugor. Även om du kanske inte har något så dramatiskt att göra som att riva ner ett helt slott, kan det vara nog så komplicerat att genomföra en rivning med rätt metod och inte minst i rätt ordning. En väl genomförd rivning är nämligen en förutsättning för att det nya ska kunna ta plats! En lyckad rivning betyder också att det gamla försvinner på ett säkert och effektivt sätt, för att sedan kunna ge plats åt det nya. Kanske ska delar av ditt hus göras om, eller så ska du bygga ett helt nytt hus. Oavsett vad som ska göras, är det viktigt att du i slutskedet känner dig nöjd med hela processen.

Rivningar kan handla om oerhört många olika saker. Det kan gälla stambyte eller badrumsrivning – eller att ett helt hus behöver rivas ända ner till grunden. Oavsett omfattningen på rivningen är det några olika saker du alltid bör tänka på. Det är också mycket viktigt att du gör dem i rätt ordning. Detta både för din egen, men också för miljöns skull. Och i vissa fall där även kulturhistoriska värden vägs in, är det viktigt att allt sköts korrekt.

1. Begär en offert – på hela processen eller delar av den

En rivning innehåller många olika delar. Ett bra rivningsföretag kan hjälpa dig genom hela denna energikrävande process, från planering och utredning, lov och tillstånd fram till själva rivningen och omhändertagandet av material efteråt. Rivningsföretag kan också hjälpa dig med enskilda delar av arbetet. Du kanske föredrar att sköta vissa delar av rivningen själv och därför är det viktigt att du alltid får en offert som är anpassad just för dina behov. Beroende på vad det är för byggnad, rekommenderar vi dock att du låter en professionell rivare sköta hela processen. Ofta är det mycket att tänka på, inte minst vad det gäller blanketter och det efterföljande byggavfallet. Men du, se till att du får ett bra pris!

En del rivningar är enkla medan andra är mer komplicerade, beroende på exempelvis byggnadens typ, stil, ålder, material och storlek. Vidare kan det vara olika sorters byggavfall som kräver helt olika hantering. I olika tider har människor använt olika material och byggmetoder och den ena byggnaden är heller nästan aldrig den andra lik. Det som igår ansågs som moderna toppmaterial, klassas kanske idag som miljöfarligt, otidsenligt och oanvändbart, och så vidare. Detta avfall måste förstås då tas om hand på speciellt sätt. Därför är det ofta svårt för ett rivningsföretag att göra en uppskattning av priset på förhand, vilket medför att det först behövs en utredning, för att fastställa arbetsgång, metod och pris.

offert rivning

2. Utredning – vad som ska göras

En rivning föregås alltid av någon typ av utredning, där man undersöker vad som behöver göras, vilket byggavfall som förväntas uppstå, vad som ska sparas och hur detta eventuellt ska gå till, samt allt annat. Detta ligger till grund för en offert och rivningslovsansökan.

tips rivning

3. Rivningslov – i god tid med rätt innehåll

Det första du behöver är ofta ett rivningslov. Innan du har fått rivningslov kan du inte börja riva. Du behöver dock inte alltid ett rivningslov.

Oftast behöver du rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplanlagt området. Rivningen måste med andra ord överensstämma med kommunens planer för just ditt område. Tänk också på att det kan finnas särskilda planbestämmelser eller områdesbestämmelser som påverkar just dina möjligheter att få rivningslov.
Särskilda regler gäller också för exempelvis friggebodar och vissa byggnader bedöms ha speciella bevarandevärden. Tänk också alltid på att olika kommuner tar ut olika avgifter för rivningslov och att detta medför en kostnad för dig, olika beroende på var du bor. Handläggningstiden kan förstås också variera, så det är viktigt att vara ute i god tid. Annars kanske du tvingas vänta en hel säsong med något, som du drömt om att ha färdigt vid ett visst tillfälle!

En professionell rivningsfirma kan hjälpa dig med ditt rivningslov och se till att processen blir så enkel, rationell och snabb som möjligt. Ansökan ska innehålla många olika delar och bilagor. Ansökan ska till exempel innehålla bland annat rivningsplan, situationsplan, med mera. Planerna ska vidare innehålla väderstreck, fastighetsbeteckning och en hel del annat. Blir något fel i denna hantering, kan det bromsa upp hela processen. Därför är det viktigt att du omger dig med människor som har alla de rätta kunskaperna.

Med andra ord kan du ofta spara mycket tid om du kontaktar en rivningsfirma i ett tidigt skede som kan garantera att allt blir rätt från början.

4. Rivning – i rätt ordning

När du har fått ditt rivningslov är det dags för själva rivningen. Det är nu mycket viktigt att de olika delarna av rivningen genomförs i rätt ordning. De flesta byggnader innehåller vattenledningar, avloppsledningar, metalldetaljer, radiatorer, speciella innertak och mycket annat. Material skall omhändertas enligt olika miljökrav men också efter dina önskemål. Kanske vill du att något bevaras inför ett nytt bygge! Oftast behövs det en professionell rivningsfirma för att veta i vilken ordning allt detta ska ske, allt för att inget av det som eventuellt skall bevaras, ska riskera att komma till skada. Dessutom får farligt byggavfall inte skadas, utan måste omhändertas enligt speciella föreskrifter.

5. Byggavfall – vad som ska slängas och vad som kan återvinnas

När man river ner en byggnad kan det ibland uppkomma flera ton byggavfall. Byggavfall ska hanteras på olika sätt, bland annat beroende på vad det är för material. En del avfall går att återvinna, medan annat inte går att återvinna. Det är också viktigt att tänka på att byggavfallet kan innehålla hälsofarligt material, som exempelvis asbest eller PCB. Välj en rivningsfirma med lång erfarenhet av rivning som kan se till att allt avfall sköts på ett korrekt sätt.

rivning stockholm rivningsfirma stockholm rivningsarbeten

Behöver du hjälp med rivning i Stockholm?
Kontakta oss på Allriv för offert och rådgivning på 08-25 57 48 eller info@allriv.se.