Halkbekämpning Stockholm

Så fort snön är undanröjd är det dags att sätta igång med halkbekämpning. Den är en viktig del i vinterväghållningen och en väsentlig del av arbetet går ut på att agera förebyggande. Vi på ALLRIV erbjuder helhetslösningar och halkbekämpning i Stockholm på det professionella sättet!

Halkbekämpning med miljövänligt snösmältningsmedel

Nu använder vi oss av ett miljövänligt sätt att råda bot på halkan. Vi erbjuder dig ett högeffektivt is- och snösmältningsmedel för halkbekämpning som är snällt mot miljön. Vi använder oss av produkten som ersätter de traditionella salthaltiga fabrikat på marknaden. Produkten är utvecklad av Norsk Hydro och vi kan nu göra detta miljövänliga alternativ tillgängligt för dig.
Det är den bästa möjliga produkt där man vill undvika använda sig av sand och salt. Till exempel när man vill slippa få med sig sand inomhus, eller få vita saltavlagringar på skor och mattor, och där det rör sig mycket husdjur. Ytor kring gångbanor, parkeringar, entréer till fastigheter och affärer, lastkajer, loftgångar osv. kan nu bibehållas rena. Vi utför miljövänlig halkbekämpning i Stockholm med omnejd!

Effektiv halkbekämpning

Medlet är ett granulat som är verksam mellan 3-5 dygn. Det är speciellt effektivt när temperaturen pendlar runt 0°C grader, och är verksam ända ned till minus 15°C. Långtidseffekten upp till 5 dagar är beroende på temperaturen och nederbörden. Smältprocessen sätts igång direkt av själva fuktigheten i luften. Granulatet är på inget sätt aggressivt, och ger ingen korrosion. Det skadar inte vägbeläggningar, bilar, skor, vax eller husdjurens tassar. Produkten är inte märkningspliktig* och är biologiskt nedbrytbart och snällt mot gräs och annan växtlighet. Den innehåller rostskyddsmedel och är varken frätande eller korroderande.

Kontakta oss redan idag för en ren och miljövänlig avvisningsprodukt. Om du har ytterligare frågor kring produkten, vill ha en kostnadsfri offert, eller undrar över något annat kring halkskyddsbekämpning eller några andra av våra tjänster, så är du varmt välkommen att kontakta oss! Vi är verksamma i hela Stockholm. Du kan ringa eller mejla in en förfrågan på info@allriv.se så hjälper vi dig.

* Enligt Trafikverkets kemikaliegranskningsfunktion menar man att: ”En märkningspliktig produkt ska vara märkt med farasymbol och/eller riskfras, alternativt fara- piktogram och/eller faraangivelse”.