Pris snöskottning Stockholm

Priser kunder utan avtal:
– Vardagar 7-18: 380:- / tim exklusive moms.
– Jourpris vardagar efter klockan 18, helger, röda dagar samt julafton och nyårsafton: 550:- / tim exklusive moms.
Priserna avser per påbörjad timme. Minimidebitering 2 timmar. Inga andra kostnader som till exempel framkörningsavgift eller transportkostnader tillkommer.

Priser kunder med avtal:
– Vardagar 7-18: 320:- / tim exklusive moms.
– Jourpris vardagar efter klockan 18, helger, röda dagar samt julafton och
nyårsafton: 450:- / tim exklusive moms.

Priserna avser per påbörjad timme. Ingen minimidebitering. Inga övriga kostnader tillkommer.

Privatpersoner betalar 50% av timpriserna ovan med RUT-avdraget. Beloppet dras av direkt på fakturan.

Halkbekämpning utföres enligt överenskommelse. Se vårat erbjudande om miljövänlig och skonsam halkbekämpning.

Skottning av tak debiteras enligt ovan plus 10%.